ข้อมูลส่วนตัว


ข้อมูลที่อยู่


ข้อมูลผู้ปกครอง

ปัจจุบันกำลังเรียนชั้น ป.6 ที่..

ผลการเรียนเฉลี่ยชั้น ป.4-ป.5


ความสามารถพิเศษที่สมัคร(เลือกได้ประเภทเดียวเท่านั้น)

     

หลักสูตรที่ต้องการสมัครมีดังนี้

การสอบเข้ารับทุนการศึกษา

        
          

ช่องทางการรับข่าวสาร การรับสมัครนักเรียน