โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ติดตามข่าวสารต่างๆ และ ตารางการรับสมัครนักเรียนได้ที่เว็บไซต์หลักของทางโรงเรียน

เข้าเว็บไซต์ของโรงเรียน »

การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

กรอกใบสมัคร ระดับชั้น ม.1

ปิดรับสมัครแล้ว..

การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

กรอกใบสมัคร ระดับชั้น ม.4

ปิดรับสมัครแล้ว..